Historiaa

Historiaa ja nykyaikaa!

On vuosi 1893. Suomen kansakoulunopettaja- ja naisopettajayhdistys (Myöhemmin SOL) perustetaan. Vuonna 1971 perustetaan Opettajien Yhteistyöjärjestö OYJ. Perustajina SOL, oppikoulunopettajain Keskusjärjestö OK ja Työväenopistojen johtajien yhdistys.

Kun koittaa vuosi 1973, SOL ja OK ja Finlands allmänna svenska folkskollärare- och lärarinneförening (nyk. FSL) perustavat yhteisen edunvalvontajärjestön, Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n.

Vuonna 1976 OAJ saa edunvalvontaoikeudet perustajajärjestöiltään, kuten Luokanopettajilta ja keskusjärjestöksi valitaan AKAVA. Samalla muodostetaan POE eli pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto, johon Suomen luokanopettajat ry kuuluu ja jonka varapuheenjohtajuus on tällä hetkellä meillä.

Suomen Luokanopettajat ry (aikaisemmin Luokanopettajaliitto ry) sai muotonsa vuonna 1975 edellä mainittujen järjestöuudistusten yhteydessä.

Moni luokanopettaja ja aineenopettaja on sitä mieltä, että meillä on nykyisellään vähän monimutkainen järjestörakenne. Etenkin meidän luokanopettajien tilanne on mielenkiintoinen, kun esimerkiksi kaksoiskelpoisuuksien kautta meille on tarjolla useampi järjestö, joiden jäseniksi meitä toivotaan. Jokainen järjestö tarvitsee jäsenmaksutuloja toimintansa pyörittämiseen ja hyvää jäsenmäärä vaikutusvaltansa säilyttämiseksi.

Moni kysyy, että eikö riitä, jos olen OAJ:n jäsen ja jolle olemme antaneet luokanopettajien edunvalvontaoikeudet. Vastaus on ei.

Peruskoulussa ja lukiossa työskenteleviä opettajaryhmiä on yli kolmekymmentä. Me luokanopettajat olemme yksi ryhmä, opettajaryhmä, joka hoitaa yhdeksästä peruskouluvuodesta kuusi. Luokanopettajia on yli 16 000! Olemme suurin opettajaryhmä. 

Meidän äänen tulee kuulua ja sille on annettava arvoa. 

Olemme koulutuspoliittinen vaikuttaja. Vastaamme eri tahojen, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntöihin, teemme kannanottoja. 

Teemme laajasti vaikuttamistyötä, olemme monen sidosryhmän hallituksessa, eri työryhmissä tuomassa asiantuntijuutta päätöksentekoon. 

Ollaan ylpeitä ammatistamme ja kehitetään sitä yhdessä. Mitä suurempi jäsenmäärä, sitä vaikuttavampaa toimintamme on ja meidät kuullaan laajemmin.