Historiaa

Historiaa ja nykyaikaa!

On vuosi 1893. Suomen kansakoulunopettaja- ja naisopettajayhdistys (Myöhemmin SOL) perustetaan. Vuonna 1971 perustetaan Opettajien Yhteistyöjärjestö OYJ. Perustajina SOL, oppikoulunopettajain Keskusjärjestö OK ja Työväenopistojen johtajien yhdistys.

Kun koittaa vuosi 1973, SOL ja OK ja Finlands allmänna svenska folkskollärare- och lärarinneförening (nyk. FSL) perustavat yhteisen edunvalvontajärjestön, Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n.

Vuonna 1976 OAJ saa edunvalvontaoikeudet perustajajärjestöiltään, kuten Luokanopettajilta ja keskusjärjestöksi valitaan AKAVA. Samalla muodostetaan POE eli pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto, johon Suomen luokanopettajat ry kuuluu ja jonka varapuheenjohtajuus on tällä hetkellä meillä.

Suomen Luokanopettajat ry (aikaisemmin Luokanopettajaliitto ry) sai muotonsa vuonna 1975 edellä mainittujen järjestöuudistusten yhteydessä.

Moni luokanopettaja ja uskoakseni myös aineenopettaja on sitä mieltä, että meillä on nykyisellään vähän monimutkainen järjestörakenne. Etenkin meidän luokanopettajien tilanne on mielenkiintoinen, kun esimerkiksi kaksoiskelpoisuuksien kautta meille on tarjolla useampi järjestö, joiden jäseniksi meitä toivotaan. Ja jokainen järjestö tarvitsee jäsenmaksurahaa toimintansa pyörittämiseen ja hyvää jäsenmäärä vaikutusvaltansa säilyttämiseksi.

Ymmärrän, että tässä tilanteessa kysytään, että eikö riitä, jos olen OAJ:n jäsen ja jolle olemme antaneet luokanopettajien edunvalvontaoikeudet.

Peruskoulussa ja lukiossa työskenteleviä opettajaryhmiä on yli kolmekymmentä! Me luokanopettajat olemme yksi ryhmä. Opettajaryhmä, joka hoitaa yhdeksästä peruskouluvuodesta kuusi. Luokanopettajia on yli 16 000! Olemme suurin opettajaryhmä. Ajatelkaa, jos saisimme kaikki luokanopettajat Suomen Luokanopettajat ry:n jäseniksi. Miettikää, mikä joukkovoima meillä olisi! Kun ollaan säätämässä vaikkapa uutta perusopetuslain pykälää, joka meistä ei ole ollenkaan toimiva, niin Suomen Luokanopettajat ry:n edustajat marssisivat ministeriöön ja sanoisivat, että ”ei sovi meille!” Tai palkkaneuvottelujen ohjausta: ”Kunnioitamme yhteistyötä, mutta me 16 000 Suomen Luokanopettajat ry:n jäsentä emme sulata tätä opetusvelvollisuusmäärää!”

Tuossa tilanteessa myös jäsenmaksutuotot mahdollistaisivat meille päätoimisia työntekijöitä, jotka ehtisivät tekemään yhteistyötä eri järjestöjen ja tahojen kanssa, perehtymään asioihin paremmin, lobbaamaan ja vaikuttamaan enemmän kuin nykyisin.

Tunnustetaan väriä! Ollaan ylpeitä ammatistamme ja kehitetään sitä yhdessä myös järjestöjen kautta! Ja kun se nyt vaan on ainoa tie palvelussuhteen ehtojemme parantamiseksi.

Marko Jokinen
Puheenjohtaja