Vuoden Luokanopettaja

Olemme valinneet Vuoden Luokanopettajan vuodesta 1999 lähtien.

Haluamme nostaa luokanopettajien tekemän monipuolisen työn esille. Vaikka ammatti on tuttu, siihen sisältyy paljon tekijöitä ja vaativuutta, joista ei laajasti tiedetä.

Palkitsemme vuosittain hyvää luokanopettajan työtä tekevän luokanopettajan, erityisluokanopettajan, parin tai tiimin.

Tiedämme, että ei ole vain yhtä ainoaa oikeaa ja hyvää tapaa hoitaa vaativaa luokanopettajan tehtävää. Kaikki Suomen luokanopettajat ansaitsevat kiitoksen!

On tärkeää, että me luokanopettajat jaksamme tehdä tätä työtä hyvin, jotta saamme rakennettua lapsille jatkuvan oppimisen polun. Tekemällä työmme hyvin ja kehittämällä itseämme ja luokanopettajan työtä varmistamme, että luokanopettajan työn arvostus säilyy ja kehittyy.

Kaikki tilaisuudet, joihin Vuoden Luokanopettaja kutsutaan, lisäävät luokanopettajan ammatin näkyvyyttä, arvostusta ja ymmärrystä työn kokonaisuudesta. 

Vuoden Luokanopettaja:

  • Toimii luokanopettajana ja kehittää luokanopettajan työtä
  • Sitoutuu Suomen Luokanopettajat ry:n yhteisiin tavoitteisiin
  • On valmis esiintymään edustajanamme julkisuudessa

Vuoden Luokanopettaja on: 

Osaava

Pedagogi

Empaattinen

Taitava

Tarpeellinen 

Aktiivinen

Joustava

Asiantuntija

Ensimmäisen kerran vuoden luokanopettajaksi valittiin yhteisopettajina toimivat luokanopettajat

Suomen Luokanopettajat ry:n hallitus on valinnut vuoden 2024
luokanopettajiksi Lea Smolanderin ja Esa Liukkosen Lahdesta, Kärpäsen
peruskoulusta.

"Lea ja Esa ovat toimiva ja joustava opettajatiimi, jossa hyödynnetään molempien vahvuuksia ja taitoja. 

Heidän yhteisopettajuudessaan vahva yhdessä tekeminen näkyy työn laadussa ja ilmapiirissä, motivoiden ja voimauttaen oppilaita, kollegoita ja koko koulun toimintaa.

He pitävät ammattitaitoaan yllä kouluttautumalla ja osallistuvat aktiivisesti koulun toimintaan.

Heidän molempien työtä kuvaa syvä omistautuminen oppilaslähtöisen pedagogiikan toteuttamiseen. Suunnitelmallisuus, yhdessä opettaminen ja arviointityö oppilaan etu mielessä on heillä ohjenuorana kaikissa toimissa."

Kuuntele Lean ja Esan paikallisradiohaastattelu:

 https://podcasters.spotify.com/pod/show/radio-voima/episodes/Emme-ole-kansankynttilit--vaan-myrskylyhtyj---kuvailee-vuoden-opettajapariksi-valittu-pariskunta-e2g36ge/a-ab04l3u


Vuoden luokanopettajat 1999-

Katso kuvagalleria vuoden luokanopettajista!

1999 Pekka Leinonen, Kauniainen

2000 Vesa Purokuru, Jyväskylä

2001 Seppo Heinonen, Nurmo

2002 Riitta Cederqvist, Lahti

2003 Anna-Maija Risku, Jyväskylä

2004 Sirpa Wass, Espoo

2005 Riitta Moilanen, Oulu

2006 Reima Viitala, Multia

2007 Elina Hiidenpalo, Helsinki

2008 Jaana Lemminkäinen, Lahti

2009 Aila Keturi, Vantaa

2010 Elina Romppainen, Raahe

2011 Sirpa Tikkala, Kiiminki

2012 Harri Sandborg, Ähtäri

2013 Kai-Ari Lundell, Vantaa

2014 Kari Keitaanniemi, Kaasmarkku

2015 Katja Järvinen, Lahti

2016 Maarit Korhonen, Turku

2017 Mervi Berg, Pielavesi

2018 Sari Salo, Alajärvi

2019 Satu Hietala, Jyväskylä

2020 Sanni Kilponen, Kajaani

2021 Minna Vuori, Orimattila

2022 Päivi Koivisto, Seinäjoki

2023 Eemi Rantamäki, Marttila