Koulutuksia


LOL

Suomen Luokanopettajat ry järjestää vuosittain LOL -Luokanopettajien koulutuspäiviä eri puolilla Suomea sekä virtuaalisesti. 

Lue lisää...

Eväitä eheään ruokasuhteeseen -täydennyskoulutus

Miten opettaja voi tukea oppilaiden tasapainoisen ruoka- ja kehosuhteen muodostumista? Lasten ja nuorten monenlaiset ulkonäköpaineet ovat lisääntyneet, samoin syömishäiriöoireilu ja ylipaino. Luokan- ja aineenopettajille suunnattu maksuton koulutus tarjoaa ymmärrystä ruokasuhteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, työkaluja ruoka- ja kehoteemojen käsittelyyn opetuksessa ja eväitä sallivan ja kannustavan ilmapiirin luomiseksi koulussa.

Täydennyskoulutuksen ensimmäinen osa (veso-päivän laajuinen) on huhtikuussa 2023. Voit osallistua etäluennolle joko 1.4. tai 27.4. Lue lisää ja ilmoittaudu: www.ruokakasvatus.fi/eväitä


ITK2023  -  OPPIMISEN HUIKEA IHANUUS  

Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 19.-21.4.2023. Konferenssin early bird -ilmoittautuminen on käynnissä 28.3.2023 saakka! Ilmoittautuminen | ITK-Konferenssi


OTE – Toiminnallisia draamamenetelmiä kouluhyvinvoinnin tueksi

OTE-koulutus tarjoaa opettajille kattavan draamapedagogisen työkalupakin. Käytettävät draamamenetelmät ovat helposti käyttöön otettavia matalan kynnyksen työkaluja, jotka voidaan integroida osaksi kouluarkea ns. luokkahuoltotyöskentelynä eli muun opetuksen lomassa tapahtuvina osallisuutta, turvallisuutta ja hyvinvointia vahvistavina harjoitteina tai ottaa käyttöön laajempina oppimiskokonaisuuksina.

Koulutus järjestetään Vuoden 2023 aikana ilmaiseksi Helsingissä, Tampereella sekä Oulussa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: OTE – Toiminnallisia draamamenetelmiä kouluhyvinvoinnin tueksi – Teatteri Pensas


Tiedosta tukea oppimiseen ja pedagogiseen johtamiseen

Ymmärrä oppimisdataa ja valjasta se päivittäiseen käyttöösi Opetushallituksen rahoittamassa, osallistujille maksuttomassa, koulutuksessa. 

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? 

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. 

Koulutus | Tiedosta tukea oppimisen edistämiseenIlmaisia materiaaleja oppitunneille


- Värinautit: Värinauttien materiaalit ovat ilmaisia, osallistavia, leikkisiä,  monitaiteellisia ja pedagogisia! Nettisivuilta löytyy myös eriyttävää sekä selkokielistä materiaalia monenikäiselle.

Värinautit - Värinautit (varinautit.fi)


- Sähkölä on STEK ry:n opettajille suunnattu sivusto, josta löydät kaikki ilmaiset, kouluille tilattavat materiaalit sekä runsaasti etänä toteutettavia kotitehtäviä alakoulun ensimmäisille luokille. Sähkölä (sahkola.fi)


- Innostava ja helppo opetusmateriaali kestävästä kehityksestä ja energiansäästöstä: www.agenttiseikkailu.fi


- Ulkoministeriön aineistoja kestävän kehityksen teemoihin: Tietoa opettajalle - Maailma 2030


- Uskonnosopetus.fi materiaalit tukevat opetussuunnitelman mukaista oppimista: Materiaalit - Uskonnonopetus  


- Suomen Vanhempainliiton materiaalit vanhempien osallistamiseen, vanhempainiltoihin jne.

Opettajalle - Vanhempainliitto⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


-Yle -Punaisen listan pelastajat. Naalipeli, luontovideoita ja visoja jne.

Yle - Punaisen listan pelastajat | Suomen Luokanopettajat ry


-Leikitään taloutta – alkuopetuksen talousmateriaalit

1.lk Leikitään taloutta - TAT


- Koulutusta ja materiaaleja Varga–Neményi, "Vane-matikkaan".

https://varganemenyi.fi/


- Tällä verkkosivulla voit tutustua elävään aineettomaan kulttuuriperintöön. Museoviraston koostamalle sivustolle on koottu koulujen käyttöön oppimateriaalipaketti:

Opi Aineetonkulttuuriperintö (aineetonkulttuuriperinto.fi)