Koulutuksia


LOL

Suomen Luokanopettajat ry järjestää vuosittain LOL -Luokanopettajien koulutuspäiviä eri puolilla Suomea sekä virtuaalisesti. 

Lue lisää...⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Matemaattinen osaaminen: ajattelua, tunnetta ja taitoa

Tietoa ei voi siirtää eikä kukaan voi oppia kenenkään puolesta, joten huomio on kiinnitettävä siihen, kuka tietoa käsittelee ja miten. Ihminen käsittelee tietoa ajattelemalla ja siitä matematiikassakin on pohjimmiltaan kyse.

120min verkkokoulutuksessa, 23.11.2023 klo 17.00-19.00, tulet tietoisemmaksi kuinka voit arjessa tukea erilaisten oppijoiden ajattelun kehittymistä: toiminnan avulla, puhumalla, piirtämällä, kirjoittamalla ja symbolikielellä. 

Koulutuksessa käsitellään koulumatematiikan keskeisimpiä käsitteitä sekä sisältöjä ja opit hahmottamaan matemaattisen osaamisen luonteen köytenä, joka muodostuu viidestä säikeestä. 

Merkitysten® on oppijalähtöinen ja samalla opettajaa kohtaan armollinen tapa suhtautua oppimiseen. Oppimisella pitää olla merkitystä oppijalle itselleen, jotta motivaatio on sisäsyntyistä ja oppiminen mielekästä.  Aktiivinen oppilas ei pitkästy eikä muutu kivireeksi. Siksi Merkitysten®.

Toimi. Puhu. Ymmärrä. INNOSTU! 

Hyvää mieltä yhdessä -verkkokoulutus 27.11.2023 klo 15.00-17.00

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus perehdyttää mielenterveyden edistämiseen alakoulussa: miten lasten mielenterveyttä tuetaan koulussa, mitä mielenterveystaidot ovat ja miten niitä opetetaan. 

Osallistuja saa myös inspiroivia välineitä perusopetuksen opetussuunnitelman ja yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. 

Mielenterveyttä lähestytään voimavarana, jota voidaan vahvistaa myös koulun arjessa. Lapsena rakennettu pohja mielenterveydelle kantaa yli haastavienkin elämäntilanteiden.  

Koulus on yksi Mieli Suomen mielenterveys ry:n suosituista koulutuksista. Koulutuksesta on mahdollista saada osallistumistodistus.

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulujen henkilöstölle - MIELI ry

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan koulutukseen:

Erilaiset lukutaidot -koulutustilaisuus luokanopettajille 

Nuorten talous ja yrittäjyys NYT järjestää yhteistyössä Suomen luokanopettajat ry:n sekä Suomen Pankin kanssa maksuttoman lukutaitoaiheisen koulutuspäivän luokanopettajille 2.12.2023. Rahamuseolla järjestettävävän koulutuspäivän ilmoittautuminen on alkanut ja päivään pääsee sata opettajaa. Lue lisää...⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Ilmaisia koulutuksia

Kattava lista ilmaisia koulutuksia luokanopettajille löytyy jäsenpalveluna listattuna jäsensivuiltamme.