Toiminta

Olemme luokanopettajien oma pedagoginen opettajajärjestö, joka huolehtii siitä, että luokanopettajuus säilyy ja kehittyy! 

Olemme etenkin pedagoginen edunvalvoja, lisäksi otamme kantaa ja vaikutamme myös virkaehtosopimusasioihin.


Alakoulu on koko perusopetuksen ja yleissivistävän opetuksen kivijalka. Ja luokanopettaja on se, joka parhaiten tuntee ja tietää alakoulun arjen ja tarpeet.

Vaikuttamistyömme tapahtuu erilaisissa sidosryhmissä. Yksi keskeinen sidosryhmä on Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Tiesitkö muuten, että OAJ:n organisaatiossa on yli 50 eri opettajajärjestöä. Näistä peruskoulussa toimii yli 30, mutta vain kolme alakoulussa!

Alakoulu on suurin osa perusopetuksesta! Luokanopettajien ja alakoulun edunvalvontaa eivät aineopettajajärjestöt hoida. Ja koska aineopettajien järjestöjä on kymmeniä, olemme vähemmistössä. Vahvuutemme olisi siinä, että suurin osa luokanopettajista olisi jäsenemme!

Jokainen luokanopettaja on vastuussa luokanopettajuuden säilymisestä ja kehittymisestä ja alakoulujen elinvoimaisuudesta. Suomen Luokanopettajat ry hoitaa tätä tehtävää sinulta saadulta valtuutuksella ja sillä taloudellisella resurssilla, jonka jäsenmaksustasi saamme!


Pedagogiset opettajajärjestöt

Suomen Luokanopettajat ry on yksi 34 pedagogisesta opettajajärjestöstä eli POE:sta. Tutustu esitteeseen ja lue mikä POE on ja mikä on sen tehtävä.