Oppilaan ojentaminen ja oppilaan toimintaan puuttuminen