Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Kannanotot

Oppilaitosten toimintaa tulee jatkaa etäopetuksena lukuvuoden loppuun asti

Julkaisuvapaa 22.4.2020 klo 12.00

Suomen Luokanopettajat ry:n hallitus esittää, että käynnissä olevaa etäopetusta jatketaan lukuvuoden loppuun asti kaikilla kouluasteilla.

Tähän näkemykseen olemme päätyneet sillä perusteella, että koronaviruspandemian
rajoittamiseksi ei tässä vaiheessa ole syytä ottaa riskiä tartuntojen leviämiseen
oppilaitoksissa. Tärkeintä on pandemian hillitseminen ja etenkin riskiryhmäläisten tartuntojen estäminen. Riskiryhmäläisiä on myös oppilaissa ja opettajissa. Vaikka ilmeisesti lapset ja nuoret eivät ole ikäryhmistä merkittävimpiä viruksen levittäjiä, työskentelee oppilaitoksissa tai niiden tukitehtävissä kymmeniä tuhansia aikuisia.

Nykyisen päätöksen perusteella lähiopetukseen palattaisiin 14.5. Lukuvuotta on tällöin jäljellä enää hieman runsas kaksi viikkoa. On selvää, että vaikka oppilaitokset palaisivat lähiopetukseen toukokuun puolessa välissä, pitäisi lähi- ja kontaktiopetukseen asettaa vaatimuksia esimerkiksi ryhmäkokojen suhteen ja oppilaiden keskinäisten etäisyyksien suhteen. Myös välituntiajat pitäisi porrastaa. Suurella osalla perus- ja toisen asteen
oppilaitoksista olisi jo pelkästään tilojen ja henkilökunnan riittävyyden vuoksi mahdoton järjestää esimerkiksi oppilaiden turvallisia etäisyyksiä. Lukuvuoden kaksi viimeistä viikkoa olisivat lähinnä taas uudenlaisen opetustilanteen muodostamista, ei paluuta arkeen.

On haasteellista saada lapset ja nuoret ymmärtämään koulumatkoillaan fyysisen etäisyyden tärkeys. Oletuksena voi esittää myös sen, että lasten ja nuorten vapaa-ajan kokoontumiset normalisoituvat lähiopetuksen alkamisen myötä. Miksi rajoittaa vapaa-ajan liikkumista, kun lapset ja nuoret kohtaavat jo koulussa?

Etäopetus on saatu toimimaan olosuhteisiin nähden erittäin hyvin. On selvää, että osa oppilaista on kuitenkin lisätuen tarpeessa. Kahdessa lähiopetusviikossa ei pystytä antamaan enää juurikaan lisätukea, eikä näin ollen paikkaamaan toteutumatta jääneitä tavoitteita. Oppimiseen ja oppimisen tukeen liittyviin asioihin palataan ensi syksynä, toivottavasti lisäresurssien avulla.

Opettajat ja oppilaat varmasti haluaisivat lopettaa lukuvuoden perinteiseen tapaan. On haikeata päättää lukuvuosi ilman tuttuja muodollisuuksia. Nämä asiat ovat kuitenkin vähempiarvoisia, kuin mikä terveydellinen riski otetaan, jos oppilaitokset palaavat normaaliin lähiopetusarkeen toukokuun puolessa välissä. Lisäksi on todennäköistä, että osa oppilaista terveydellisiin syihin vedoten jäisi edelleen kotiin oppimaan. Tuossa tilanteessa on melko lailla mahdotonta, että opettajat opettavat lähi- ja etäopetusta samanaikaisesti.


Suomen Luokanopettajat ry:n hallitus

Arkisto