Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Ehdokkaat Suomen Luokanopettajat ry:n hallitukseen 2020-2022

Sivua päivitetään sitä mukaa, kun ehdokkaat toimittavat esittelynsä (tilanne 24.6.)

Hallitukseen valitaan 10 varsinaista jäsentä

Ehdokas kysymykset

1. Miksi haluat SLO:n hallitukseen / Mitä asioita pidät tärkeänä SLO:n toiminnassa ja mitä kehittämisehdotuksia sinulla on

2. Aiempi toiminta esim. piiriyhdistyksessä, OAJ:n organisaatiosa jne.

3. Sinua kiinnostava osa-alue järjestötoiminnassa esim. jäsenhankinta, tiedottaminen, koulutuspolitiikka

Eva-Stina Törnroos, Sipoo

1. Luokanopetus muodostaa 2/3 koko perusopetuksesta. Meidän äänemme pitää kuulua, kun perusopetusta kehitetään. Suomen Luokanopettajat ry on se taho, jolta esim. eduskunta pyytää lausuntoja alakoulujen toimintaan liittyviin lakeihin niiden valmisteluvaiheessa. Hallituksen jäsenten osallistuminen, myös laajasti erilaisiin kehittämishankkeisiin, työryhmiin ja muuhun sidosryhmäyhteistyöhön Suomen Luokanopettajien edustajina, on varmin tae luokanopettajien ja alakoulun äänen kuuluviin saamiseksi. Yhdistyksen hallitus on muodostunut eri-ikäisistä, eri puolella maata työskentelevistä luokanopettajista. Hallituksen jäsenten omat kokemukset ja työpaikat antavat jo sellaisenaan monipuolisen pohjan päätöksenteolle, mutta tueksi tarvitaan myös yksittäisten jäsenten laajoja yhteistyöverkostoja ja kontakteja, jotta luokanopettajien pedagoginen ja muu edunvalvontatyö ajaa edelleen yhteistä etua.

2. Olen aktiivinen opevaikuttaja: Suomen Luokanopettajien hallituksessa 4 kautta, samoin Helsinki-Uudenmaan luokanopettajien hallituksessa. OAJ:n hallituksessa 3 kautta, OAJ valtuutettuna 2 kautta, OAJ:n eri toimikunnissa ja työryhmissä jäsenenä useita kausia (koulutuspoliittinen tmk, POE, työhyvinvointityöryhmä ), OAJ:n Järjestö- ja viestintätoimikunnan puheenjohtajana yhden kauden. Tällä hetkellä olen Okka säätiön hallituksen puheenjohtaja ja Opettajien työttömyyskassan hallituksen jäsen. Lisäksi olen ollut OAJ:n Uudenmaan alueyhdistyksen varapuheenjohtajan ja OAJ:n Sipoon paikallisyhdistyksen puheenjohtajan tehtävissä pitkään ja jatkaen edelleen.

3. Suomen Luokanopettajien hallitustyöskentelyssä painopiste on luonnollisesti koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa. Pitkä OAJ taustani kertoo kiinnostuksesta ja innostuksesta edunvalvonnan eri osa-alueilta, näin myös opettajien työhyvinvointi, palkkaus ja ylipäätään perusopetuksen tulevaisuus ovat minulle tärkeitä. Luokanopettajan päiväkirjan toimitustyö osana työryhmää on ollut mielenkiintoista. Tapahtumien ja koulutusten ideointi ja järjestäminen ovat lähellä sydäntäni.

Jouni Kaipainen, Tampere

1. SLOlla on mahdollisuus vaikuttaa luokanopettajien työhyvinvointiin ja opettajan työn riskienhallinnan järjestelmälliseen kehittämiseen (fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja pedagogiset olosuhdetekijät opettajan työssä). SLOlla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä järjestelmällisesti oppilaitoksen riskienhallintaa positiivisella ja kiinnostavalla tavalla yhteistyössä sidosinstituutioiden kanssa. Luokanopettajan professiossa työskentely on hyvin monipuolista, innostavaa ja suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpiä voimavaroja. SLOn hallituksen jäsenenä on mahdollisuus vaikuttaa sidosryhmäyhteistyön kautta luokanopettajan työn houkuttelevuuteen, arvostukseen ja saada sidosryhmätkin alati enemmän innostumaan luokanopettajuudesta. Suomi tarvitsee edelleen kyvykkäitä ja taitavia henkilöitä luokanopettajiksi. Luokanopettajuutta on kehitettävä edelleen houkuttelevaksi ja yhteiskunnallisesti merkittäväksi kasvatusalan työksi ammatinvalintaansa pohtiville nuorille. Luokanopettajan palkkaus on saatava riittävälle tasolle, jotta suurissa kaupungeissakin luokanopettajan palkalla pystyy elättämään itsensä ja perheensä (väestöhän siirtyy Suomessa vähitellen suurimpiin asutuskeskuksiin). Luokanopettajia on tällä hetkellä ja tulevaisuudessakin riittävä määrä, jotta luokanopettajan palkkaa saadaan nostettua järjestötoimin vähitellen. Kyseessä on yhteiskunnan yleisen tahtotilan luominen palkkauksen kuntoon saattamiseksi. Palkkausjärjestelmää pitää kehittää edelleen kannustavammaksi.

2. Minua kiinnostaa luokanopettajana työskentelevien työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen. Olen työskennellyt 16 vuotta luokanopettajana kaikilla luokka-asteilla useimmissa alakoulun työtehtävissä vararehtorin ja johtoryhmätyöskentelyn tehtävät mukaan lukien. OAJn valtuutettuna olen toiminut kuluvan valtuustokauden ajan. OAJn valtuutettuna olen hyvin informoitu opetusalan asioista ja olen päässyt suuntaamaan OAJn toimintaa esimerkiksi OAJn strategiatyön osalta ja konkreettisesti tekemään ponsiesityksiä mm. liittyen psykososiaalisiin kuormitustekijöiden hallintaan sekä käsityöoppiaineen asemaan. OAJn työhyvinvointiryhmän jäsenenä olen päässyt kehittämään opetusalan työhyvinvointia valtakunnallisesti osana OAJn organisaatiota. Tampereen perusopetuksen päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna olen perehtynyt kaikkien koulussa työskentelevien ammattiryhmien työhyvinvointiin yhteistyössä työterveyshuollon, aluehallintoviraston ja Tampereen kaupungin hallintohenkilöiden kanssa, Tampereen opettajien ammattiyhdistyksen työhyvinvointitoimikunnan puheenjohtajana olen ollut järjestämässä työhyvinvointikoulutuksia ja –kyselyjä ja pohtimassa työhyvinvoinnin kehittämistä Tampereen kaupungilla työskentelevien opettajien hyväksi, Teknisten Aineiden Opettajat TAO r.y. puheenjohtajan hommassa olen päässyt vaikuttamaan TAO r.y. koulutuspoliittisiin linjauksiin, lausuntoihin ja kannanottoihin sekä käsityöoppiaineen yhteiskunnalliseen kehittämiseen. Tässä työssä olen ollut yhteyksissä lukuisiin kansanedustajiin. Aineopettajaliiton hallituksen jäsenenä olen tarkastellut opetusalan kysymyksiä useiden opettajaprofessioiden ja opettajajärjestöjen näkökulmasta. Mielenkiintoisinta minusta on työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja oppilaitoksen riskienhallinnan kehittäminen. Tähän työhön olen saanut hyviä eväitä työnohjaajan koulutuksesta ja työnohjaajana toimimisesta.

3. Koulutuspolitiikka liittyen perusopetuksen kehittämiseen, opetusalan työhyvinvointityö sekä riskienhallintatyö.

Karita Koskinen, Ilmajoki

1. Olen halukas vaikuttamaan luokanopettajien yhteisiin asioihin SLO:n kautta.Suomen luokanopettajat on nostanut viimeisten vuosien aikana profiiliaan kovasti.Olen valmis antamaan oman panokseni, että SLO:n “noste” jatkuu.Jokainen luokanopettaja pitäisi saada ymmärtämään, miten tärkeä olisi olla oman pedagogisen yhdistyksenjäsen. Siinä työsarkaa!

2. Länsi-Pohjan Luokanopettajien puheenjohtaja 1998-2004, Luokanopettajaliiton hallituksen jäsen 2004-2014, Pohjanmaan luokanopettajien pj. 2008- , Suomen luokanopettajien hallituksen jäsen 2018-2020, OAJ:n paikallisyhdistyksen jäsen/ taloudenhoitaja/ luottamusmies 1996-

3. SLO:n toiminta on ollut viimeisinä vuosina hyvin kokonaisvaltaista ja hallitus kokonaisuudessaan on antanut panoksensa kaikkiin asioihin, joka on mielestäni ollut erittäin hyvä. Vaikkakin työllistävää, mutta antoisaa! Jos keksisimme jotain uutta jäsenhankintaan, se olisi tervetullutta! Kaikki siis kiinnostaa!

Katja Järvinen, Lahti

1. Olen edelleen innostunut kehittämään Suomen Luokanopettajien toimintaa. Takana nelivuotinen hallituskausi ja pidän siitä suunnasta, jolla edelliset hallitukset ovat pyrkineet nostamaan luokanopettajien näkyvyyttä ja samalla kehittäneet toimintaa. Toivon voivani jatkaa tätä työtä aktiivisessa ja innokkaassa porukassa.

Jatkossa toivon, että media näkyvyys edelleen kasvaisi, saisimme jäseniä lisää tai edes jäsenmäärän laskun pysäytettyä. Toivon, että edelleen kehitämme koulutusta ja viemme eteenpäin luokanopettajien työn merkitystä ja tuemme sen arvostusta tuomalla esille ajankohtaisia asioita luokanopettajien arjesta.

2. Suomen Luokanopettajat ry (hallitus: 4v.), Päijät-Hämeen Luokanopettajien hallitus (4v.), OAJ Lahden paikallisyhdistyksen hallituksessa jäsenenä ja varajäsenenä toiminut usean vuoden ajan, OAJ Päijät-Hämeen alueyhdistyksen hallituksessa toiminut usean vuoden ajan, OAJ valtuustossa toiminut 4.v ajan, OAJ:n hallituksessa toiminut valtuuston 2. vpj, POE:n jäsenenä ja varajäsenenä, SOOL:n hallitus.

3. Tätä hallituspaikkaa hakiessa, näen että nämä kaikki tulee olla kiinnostuksen kohteena. Näistä mainituista kiinnostuksen kohteista olen erityisen kiinnostunut jäsenhankinnasta ja koulutuspolitiikasta

Mervi Berg, Pielavesi

1. Suomen Luokanopettajien tärkein tehtävä on toimia alakoulun opettajien äänenä ja edunvalvojana. Viime aikoina järjestömme on saanut hienosti uutta näkyvyyttä ja kontaktipintoja aina valtakunnan ylimmälle tasolle asti.

Aktiivinen ja innovatiivinen hallitus on järjestöllemme upea käyntikortti ja käsikassara. Jäsenhankinta ja jäsenpito ovat avainasemassa toiminnan tehokkuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Uskon jäsenmäärämme kasvavan laadukasta, monipuolista ja näkyvää työtä tekemällä. Koen että tuon hallitukseen monipuolista näkemystä, osaamista, intoa ja verkostoja.

Jatkan mielelläni työtä luokanopettajien hyväksi. Meillä on hyvä pöhinä, annetaan sen jatkua!

2. Toisen kauden OAJ-valtuutettu, OAJ Pohjois-Savon YSI-jaoston puheenjohtaja, OAJ Pohjois-Savon koulutusvastaava ja hallituksen jäsen. OAJ:n Pielaveden paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ja varapääluottamusmies. OKKA-säätiön hallituksen jäsen. SLO:n hallitustyötä takana yksi kausi. Aktiivista toimintaa OAJ:n eri tasoilla jo opiskeluajoista alkaen.

3. Koulutuspolitiikka ja vaikuttaminen

Niina Pasanen, Alavus

1. Suomen luokanopettajat 1. varajäsen 2018-2020, Pohjanmaan luokanopettajat
hallituksen jäsen 2015-, OAJ Kuortaneen paikallisyhdistyksen tiedottaja 2015-2017, hallituksen jäsen 2020-

2. Haluan kehittää luokanopettajien asemaa opettajakentällä ja tuoda luokanopettajien
työtä näkyväksi myös päättäjille ja kaikelle kansalle. Näkyvä toiminta niin
päättäjien kun opettajien suuntaan on avainasemassa myös jäsenhankintaan.

3. Jäsenhankinta on tällä hetkellä oleellinen asia järjestön toimivuuden kannalta. Haluan olla mukana kehittämässä jäsenhankintaa ja jäsenten pitoa. Kiinnostavia osa-alueita
ovat myös opettajien täydennyskoulutus sekä työhyvinvointi.

Pia Hiltunen, Oulu

1. Haen SLO:n hallitukseen, koska haluan olla osana vaikuttamassa luokanopettajien ja alakoulussa toimivien rehtoreiden työnkuvan säilymiseen ja kehittämiseen oikeaan suuntaan.

Olen kiinnostunut alaamme koskevista ajankohtaisista asioista ja koen pystyväni tuomaan hallitukseen myös nuoren opettajan näkökulmaa. Haluan toimia luokanopettajien yhteisen edun hyväksi.

SLO:n toiminnassa pidän erittäin tärkeänä edunvalvontatyötä, koulutusten tarjoamista, Luokanopettaja-lehden julkaisua ja sitä kautta ajankohtaisista asioista tiedottamista sekä monipuolista yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Suositun Luokanopettajan päiväkirjan kustantaminen LO-tarvike oy:n kautta on mielestäni myös tärkeää, sillä monille luokanopettajille se on yksi keskeisistä työvälineistä.

Haluan toimia yhteistyössä ja osallistua luokanopettajien työnkuvan kehittämiseen. Olen innovatiivinen ja ahkera. Tuon mielelläni ideoitani pohdittavaksi yhteisesti perehdyttyäni kyseessä olevaan asiaan.

2. Oulun alueen Luokanopettajien piiri ry:n hallituksen sihteeri/ varapuheenjohtaja 2016->Oulun Luokanopettajat ry:n jäsenhankintavastaava 2020->

3. Olen kiinnostunut kaikista yllä mainituista tehtäväalueista järjestötoiminnassa.

Piritta Siekkinen, Hämeenlinna

1. Haen jatkoa SLO:n hallituksen jäseneksi. Pidän tärkeänä, että olemme nimenomaan yksi OAJ:n pedagogisista järjestöistä. Meidän tulee vaikuttaa ja pitää yllä luokanopettajan pedagogista ammattitaitoa ja vapautta. Edunvalvontaa teemme OAJ:n kautta eri toimielimissä (esim. pedagoginen toimikunta) ja antamalla lausuntoja ja tekemällä kannanottoja. Luokanopettajan työn monitahoisuus on saatava näkyviin myös palkassa, ja tähän vaikutetaan juuri OAJ:n kautta. Järjestömme toiminnassa pidän tärkeänä sitä, että SLO:n toiminta ja tavoitteet tulevat opiskelijoiden lisäksi myös jo töissä olevien luokanopettajien tietoisuuteen. Jäsenmäärä on saatava nousuun mm. tietoisuutta lisäämällä. Järjestönä meidän tulee säilyttää asemamme myös muiden järjestöjen, yhdistysten ja hankkeiden toiminnassa, mikä onkin ollut nousujohteisessa suunnassa lähivuosina. Opettajana ja opetustyössäni olen kiinnostunut erityisesti alkuopetuksesta, taideaineista sekä media- ja kulttuurikasvatuksesta.

2. Luokanopettajaliitto ry:n/Suomen Luokanopettajat ry:n hallituksessa vuodesta 2006: varajäsen 2006-2008, varsinainen jäsen 2008-, hallituksen sihteeri 2010-2016. Kanta-Hämeen Luokanopettajat ry:n hallituksessa vuodesta 2002: sihteeri 2003-2004, puheenjohtaja 2005-2008 ja 2011-2013, varapuheenjohtaja vuodesta 2014-. Hämeenlinnan OAY:n hallituksessa: varsinainen jäsen 2004-2019. Hämeenlinnan OAJ paikallisyhdistyksen hallituksessa vuodesta 2019-OAJ Kanta-Häme alueyhdistyksen hallituksessa: varsinainen jäsen 2016-2018, varajäsen 2014-2016 ja vuodesta 2018-.

3. Koulutuspoliittiset ja pedagogiset asiat kiinnostavat eniten. Jäsenhankintaan tulee aina panostaa ja se on jokaisen SLO:n hallituksessa olevan tärkeä tehtävä. Eri yhteistyötahojen kanssa tehtävän toiminnan olen kokenut erittäin merkitykselliseksi. Olen toiminut aktiivisesti SLO:n edustajana Kehittämiskeskus Opinkirjo ry:n hallituksen varsinaisena jäsenenä jo muutaman vuoden ajan. Olemme tämänkin yhteistyön kautta järjestönä saaneet näkyvyyttä monien eri lasten- ja nuorten järjestöjen kentässä. Työni ITK:n suunnitteluryhmässä ja Metka ry:ssä koen myös mielenkiintoisina. Tätä yhteistyötahojen kanssa tehtävää työtä SLO:n edustajana olen valmis jatkamaan

Reetta Pulli, Jyväskylä

1. Olen ollut SLO:n hallituksessa kaksi kautta, ja tänä aikana olemme saaneet aikaan valtavasti. Toiminnassa pidän tärkeänä kaikkea sitä, mitä teemme tälläkin hetkellä (edunvalvonta, kannanotot, lausunnot). Työmme vain on edelleen melko näkymätöntä riviluokanopettajille, ja siksi pidän näkyvyyden lisäämistä ja tätä kautta toivottavasti jäsenmäärän kasvattamista alueena, johon pitää edelleen myös tulevaisuudessa panostaa. Emme vieläkään osaa hyödyntää tarpeeksi sosiaalista mediaa, ja tämän osa-alueen kehittämistyö kiinnostaa minua. Lisäksi olen ollut osa päiväkirjatyöryhmää, jossa uudistimme Luokanopettajan päiväkirjan kolme vuotta sitten, ja myös tämä työ kiinnostaa minua edelleen. Haen jatkoa hallituksessa, koska koen että järjetön toiminta on ottanut valtavia harppauksia eteenpäin kahden edellisen kauden aikana ja haluan olla edelleen kehittämässä sitä, hallituksen yhteishenki on loistava ja työskentely tässä yhteisössä on todella motivoivaa ja innostavaa.


2. 2016-2020 Suomen Luokanopettajat ry hallituksen jäsen; 2014-2020 Keski-Suomen Luokanopettajat ry:n hallitus (taloudenhoitaja, varapuheenjohtaja)

3. Minua kiinnostavat erityisesti jäsenhankinta ja tiedottaminen, sekä sosiaalisen median sisällöntuotanto. Myös opiskelijatoimintaa ja näkyvyyttä on yritetty saada käyntiin, mutta vielä ei ole ollut sen aika, jospa se saataisiin kunnolla toimintaan myös tulevan hallituskauden aikana.

Salme Halme, Tampere

1. Olen tämän hallituskauden aikana todennut, kuinka merkityksellistä toimintaa Suomen Luokanopettajat ry. tekee ja päässyt vahvasti osaksi sitä. Olisi upeaa saada jatkaa tätä jatkossakin. Olemme yhdistyksenä mukana monilla foorumeilla, näkyvyys ja kuuluvuus on lisääntynyt myös vahvan tiedottamisen ja osallistumisen myötä.
Kehittämiskohteita mm.: Luokanopettaja on arjen puurtaja, jonka työn arvostus, myös palkkauksen osalta, pitää saada paremmaksi. Vuosityöaikakokeilut ovat meneillään, nyt pitää saada palkkaus kuntoon, jotta ilmaisen työn määrä ei ainakaan lisäänny. Luokanopettajan toimenkuva on muuttunut ja muuttuu huimaa vauhtia; mm. ryhmäkokojen/jakoryhmien, yhteisopettajuuden sekä joustavan esi- ja alkuopetuksen osalta on oltava myös tarpeeksi pontta puolustaa oppilaan etua ja opettajan työssä jaksamista ja hyvinvointia.
Suomen Luokanopettajien säilyminen vahvana pedagogisena järjestönä edellyttää, että yhdistyksen jäsenmäärää saadaan kasvatettua; nykyiset jäsenet kokevat sen merkityksellisyyden ja uudet haluavat tulla osaksi yhteisöä. - Näkyvyyttä ja ’näkyvää ja kuuluvaa toimintaa’ jäsenille. ”Hyvä kello kauas kuuluu” -asenteella eteenpäin.

2. Olen toiminut Suomen Luokanopettajat ry:n hallituksessa tämän kauden sihteerinä. Kuulun OAJ-Pirkanmaan hallitukseen sekä sen YSI-jaokseen, jossa toiminut pitempään, nykyisin siinä myös sihteerinä. OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksessa on meneillään neljäs kausi ja toista vuotta olen toiminut sen sihteerinä.

Tampereen opettajien ammattiyhdistyksen (TOAY) hallituksessa ja sen toimikunnissa kohta kolme kautta. Tampereen luokanopettajien piiriyhdistyksen hallituksessa niin kauan, ettei aloitusvuosi tule mieleen…
Olen Tampereen kaupungin luokanopettajien varaluottamusmies; nyt sijaistanut vuoden alusta varsinaista luottamusmiestä (kolme toimistopäivää) hänen opintovapaansa ajan. TOAY:n yhteysopettajana yli 20 v.

3. Kiinnostuksen kohteita on monia. TOAY:n koulutuspoliittisessa toimikunnassa olen toiminut muutaman kauden, nyt sen puheenjohtajana. Metsän oppimispolku-yhteistyöverkostossa olen edustanut Suomen Luokanopettajia ja myös mielelläni jatkan sitä.

Tiina Tammi, Lieto


1. Haen SLO:n hallitukseen, sillä pidän tärkeänä luokanopettajien äänen tuomista kuuluviin niin koulutuspoliittisissa kysymyksissä kuin edunvalvonnassa. Koen, että tällä saralla on vielä paljon tekemistä, vaikka viime vuosina SLO:n hallitus on saanut asioita menemään huimasti eteenpäin. Tämän edistämiseksi olisin myös valmis tekemään työtä hallituksessa.

Olen hallituksen toimintaa seurannut useamman vuoden hieman sivusta käsin ja koen, että sopisin hyvin joukkoon ja minulla olisi paljon annettavaa. Olin vuonna 2018 järjestämässä LOL-koulutuspäivää Salossa yhdessä oman piiriyhdistykseni ja SLO:n hallituksen kanssa ja koin tällaisen tapahtuman järjestämisen omakseni ja haluaisin mahdollisesti hallitukseen päästessäni jatkaa tämän tyyppisten tapahtumien järjestämistä.


2. Olen toiminut VaLo – Varsinais-Suomen luokanopettajat ry piiriyhdistyksen hallituksessa vuodesta 2012 alkaen ja vuodesta 2016 VaLon puheenjohtajana. Toimin myös JUKO:n pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna.


3. Minua kiinnostaa erityisesti koulutuspolitiikka ja jäsenhankinta sekä koulutusten ja tapahtumien järjestäminen.